wz
Logo farnosti
Úvod
ZvonyVarhanyNahrávkyNástěnkyPlakáty.
Únor 2008 - pohřeb Leopoldiny  Podstatzké Lich.

Ve středu 27. února 2008 možná někteří z našich spoluobčanů zpozorovali, že v kostele sv. Jakuba se děje něco neobvyklého. Sjeli se zde zástupci rodu Podstatských-Lichtensteinů, majitelé bývalého panství ve Veselíčku. Po 70 letech se zde totiž konal pohřeb opravdové hraběnky. Co ale této události předcházelo?

Jak víme, v roce 1751 byl ve Velkém Újezdě vysvěcen kostel sv. Jakuba Staršího, který nechal postavit František Karel Podstatský z Prusinovic. V roce 1832 byla pod kostelem vybudována hrobka patronů a stavebníků kostela. Do roku 1938 zde bylo postupně uloženo 21 rakví. Pohřeb v roce 1938 byl na dlouhá léta poslední. Rodina Podstatských-Lichtensteinů se dokud mohla  o údržbu kostela vždy vzorně starala.

V létě roku 1945 byl Leopold Podstatský-Lichtenstein s manželkou a třemi dětmi vyhoštěn do Rakouska a na základě prezidentských dekretů jim byl zkonfiskován veškerý majetek. Na jejich cestě do vyhnanství je doprovázela matka hraběte, tehdy již 70-ti letá paní Thun-Hohensteinová. Na Moravě v hrobce ve Velkém Újezdě zůstal její zemřelý manžel Alois a dcerka Františka. Až po roce 1989 se zase mohli členové rodiny do Československa vrátit. Mezitím se ale dle nového zákona o pohřebnictví již nesmělo do hrobky pohřbívat. V roce 2005 požádal nejstarší žijící potomek rodiny Jiří Kryštof Podstatský-Lichtenstein naší farnost o_znovuzřízení pohřebiště pod kostelem. Po zdlouhavých jednáních s různými institucemi byl nakonec Krajským úřadem vydán souhlas k provozování neveřejného pohřebiště.

30. srpna 2007 naši farnost hrabě Jiří Kryštof P.-L. osobně navštívil a požádal nás o uložení ostatků své babičky Leopoldiny rozené Thun-Hohenstein do rodinné hrobky. Hraběnka Leopoldina se narodila 27.5.1875 v Benátkách nad Jizerou. V roce 1900 se v Praze provdala za Aloise Podstatského-Lichtensteina (* 2.3.1873, † 18.10.1918), se kterým měla tři děti. Dcerku Františku a dva chlapce Leopolda a Aloise. Dcerka zemřela hned druhý den po porodu. Když bylo Leopoldině 43 let, ovdověla a zůstala na výchovu chlapců sama. Staršímu Leopoldovi bylo tehdy 15 roků a_mladšímu Aloisovi 13 let. Musela se také postarat o celé panství, které později předala staršímu ze synů, Leopoldovi. Žila střídavě na zámku v Telči a na Veselíčku. Později měla ještě vilu v Brně.

Z vyprávění mé babičky Ludmily Kolářové vím, že u Podstatských-Lichtensteinů sloužila její spolužačka Vlasta Gogelová z Velkého Újezda, která prý vždy o hraběnce mluvila jako o moc hodné paní.

V roce 1945 byla hraběnka s rodinou vystěhována do Rakouska, kde také 14.4.1964 v Deutschlandsbergu zemřela a byla pochována. Za svého života často vzpomínala na manžela a dcerku, kteří jsou daleko v hrobce ve Velkém Újezdě. Ve Štýrsku, kde dosud spočívala, již nikdo z rodiny nezůstal, a tak přišel čas k uložení ostatků hraběnky Leopoldiny do rodinné hrobky.

P. Pěnčík vystavil potvrzení o souhlasu s uložením ostatků. Všechny formality s převozem a pohřbem s námi dojednával její vnuk Jan Podstatský-Lichtenstein z Velkého Meziříčí. Pohřební služba pana Komínka z Velkého Meziříčí ostatky uložila do předpisové dřevěné rakve se zinkovou vložkou a spolu s doklady o exhumaci přivezla do Velkého Újezda.

Pohřební mši svatou sloužil P. Pavel Bačo z Římskokatolické akademické farnosti Olomouc (u Panny Marie Sněžné) a Jáhen Pavel Zdařil z Doloplaz. P. Pěnčík se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. Zástupci zarmoucené rodiny Podstatských - Lichtensteinů byli spokojeni i_s výběrem skladeb, kterými varhaník František Tomek mši svatou doprovodil. Po rozloučení v kostele se průvod za zvuku zvonů odebral s rakví do hrobky pod kostelem. Sestup po mnoha schodech byl dosti náročný, ale pak konečně ostatky Leopoldiny Podstatské-Lichtenstein spočinuly v kryptě po boku již tak dávno zemřelého manžela a dcerky. Po dlouhých 90-ti letech jsou manželé zase spolu. Dcerka si na maminku počkala více než 100 let.

Všichni jsme se ještě společně pomodlili a P.Bačo provedl výkrop hrobky. Hraběnku Leopoldinu na její snad už opravdu poslední cestě doprovodili její vnukové Jiří Kryštof (syn Leopolda), František Karel, Maria Leopoldina a Jan Nepomuk (děti Aloise) s manželkou a synem. Za Velký Újezd se pohřbu zúčastnil starosta pan Lubomír Bršlica a_místostarosta pan ing. Jiří Čekan, za obec Veselíčko pan Antonín Hučín.

Po obřadu bylo pro zástupce rodiny Podstatských-Lichtensteinů a hosty připraveno malé pohoštění v bývalém vrchnostenském špitálku. Všichni zúčastnění členové rodiny P.-L. poděkovali za důstojný průběh pohřbu a myslím, že s uspokojením odcestovali do svých domovů.

Eva Tomková
O farnosti
Aktuality
Bohoslužby
Fotogalerie
Opravy
Tři králové
Fara
Články
Kontakt
Odkazy
Kniha hostů
Vítejte na stránkách Velkoújezdské farnosti! Jste [CNW:Counter] návštěvník!
VELKÝ ÚJEZD, DASKABÁT, VÝKLEKY, KOZLOV A STAMĚŘICE